De Jong

 

Privacy statement

Privacy bij De Jong

Bij het sluiten van een verzekering, hypotheek of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. De Jong, en haar zuster/dochtermaatschappijen (hierna te noemen ‘De Jong’), respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. De Jong verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de regels van de Wbp specifiek uitgewerkt. Om de volledige gedragscode in te zien, Klik hier Uiteraard wordt deze gedragscode door ons nageleefd bij al onze activiteiten en door alle instellingen binnen de De Jong.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De Jong behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Eventueel kan de informatie, indien gewenst, worden gecorrigeerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid, neem dan contact met ons op.

De Jong
Drs. F. Bijlweg 160
1784 MC Den Helder

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen, dan neemt één van onze adviseurs contact met u op.Home   |  &nbs