De Jong

Klachtenbehandeling

U heeft een klacht

Graag willen wij samen met u tot een oplossing komen.

Natuurlijk doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u onverhoopt toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Alle klachten worden door de directie behandeld. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Uw klacht kunt u richten aan:

De Jong
Directie
Postbus 333
1780 AH Den Helder

In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Door onze aansluiting bij dit instituut wordt u een onafhankelijke afwikkeling van een eventueel conflict gegarandeerd.

U kunt zich natuurlijk ook tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

Conflicterend belang

Daar De Jong Assuradeuren en De Jong Assurantiën zusterbedrijven zijn zou een conflicterend belang tussen deze twee partijen kunnen ontstaan.

Mocht een dergelijke situatie ontstaan dan is intern vastgelegd hoe daar mee om te gaan. Nooit zal de situatie ontstaan dat één en dezelfde persoon een beslissing kan nemen die de belangen van beide bedrijven behartigd. Te allen tijde zal een andere beslissingsbevoegde de belangen van de andere partij behartigen.
Een voorbeeld van een conflicterend belang zou de volgende situatie kunnen zijn.
Stel dat bij een aanrijding twee in volmacht verzekerden betrokkenen zijn en de schuldvraag is discutabel dan wordt de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.